jeudi 17 mars 2016

S'il fait beau, on fera un pique-nique !

Dziś chciałabym Wam wyjaśnić zagadnienie zdania warunkowego (une proposition conditionnelle). Po francusku nazywamy to również "les hypothèses". Dla ułatwienia tego typu zdania nazywam zdaniami z "si", który jest nieodłącznym elementem tego zagadnienia.

Regardez cette phrase :

Si on mange trop, on grossit.

To pierwszy* typ zdania warunkowego, który ma znaczenie ogólne (exprimer une généralité)

Jak zbudować takie zdanie ? Proszę bardzo rysuneczek ! W obu częściach zdaniach należy użyć czasu teraźniejszego. Jak zapewne wiecie (może z angielskiego lub z innych języków) istnieje więcej zdań warunkowych. Drugi* typ zdania warunkowego również odnosi się do teraźniejszości, ale zamiast le présent możemy wstawić l'impératif.Przykładowe zdanie : 

S'il fait froid, mets un pull!

Trzeci* typ zdania odsyła nas do przyszłości. Warunek będziemy realizowali w przyszłości, dlatego czas przyszły. Na schemacie wstawiłam czas futur simple, który jest dość często używany, ale użycie czasu futur proche nie jest niepoprawne.

Oto przykład zdania : 
S'il fait beau, on fera un pique-nique ! 

W tym wypadku możemy przetłumaczyć "si" jako odpowiednik naszego jeżeli, jeśli. 
Oczywiście możecie zamienić kolejność ułożenia zdania, ale bardzo ważne jest to, aby nigdy nie wstawiać czasu przyszłego po "si" ! 


On fera un pique-nique, s'il fait beau !* numeracja typów zdań warunkowych została stworzona na potrzeby wpisu, ich kolejność nie ma znaczenia