lundi 16 avril 2018

SubjonctifPrzede wszystkim jest to tryb a nie czas ! W języku polskim funkcjonuje pod nazwą tryb łączący. 

Skąd mam wiedzieć, że w zdaniu akurat zastosowano le subjonctif présent ?
  • W zdaniu będzie występował spójnik QUE – tłumaczony jako że,aby,żeby. Spójrz na przykłady :

Il faut que tu fasses des crêpes pour ce midi.
C’est Alice que j’aime bien !

Dlaczego w drugim przykładzie nie występuje le subjonctif ? Otóż dlatego, że w tym zdaniu que pełni inną funkcję – To jest Alicja, którą lubię oraz to, że przed que występuje rzeczownik. Le subjonctif będzie występował jeśli przed que znajdziecie : określone czasowniki; wyrażenia bezosobowe; zwroty wyrażające cel, warunek, opozycję; po niektórych określeniach czasowych; stopniu najwyższym przymiotników oraz po niektórych czasownikach w trybie rozkazującym – ale o tym szczegółowo za moment.
  • W trybie le subjonctif możesz znaleźć „dziwną” odmianę czasownika. Spójrz :

Il faut que tu fasses des crêpes pour ce midi.


Forma fasses pochodzi od czasownika faire – jest to wyjątek, który będziesz odmieniał w sposób nieregularny (jak to czasownik faire :)

! Niech cię to jednak nie zmyli, ponieważ nie zawsze możemy zauważyć le subjonctif po czasowniku. Spójrz :

Il faut que tu parles avec Luc. Il est très triste.

Forma parles pochodzi od czasownika parler – który będziesz odmieniał w sposób regularny.

No dobrze przejdźmy więc do poważniejszych spraw, czyli do tworzenia.

Niezależnie od grupy czasownika tryb subjonctif présent tworzymy od 3 osoby liczny mnogiej (ils/elles), par exemple :

parler             ils parl-ent

    finir                 ils finiss-ent

boire              ils boiv-ent


Mając temat odmieniasz czasownik przez wszystkie osoby dodając odpowiednie końcówki: e, es, e, ions, iez, ent.
Pamiętaj nie zapomnij o spójniku que przed osobą i odmienionym czasownikiem w trybie subjonctif.

! Dla nous i vous używamy końcówkę od czasu l'imparfait. 

W pliku - je clique - znajdziesz tabelkę z odmianami czasowników, które są najpopularniejsze w języku francuskim. Taka ściąga ułatwi Ci odmianę czasowników.


Dobrze, rozumiem użycie, tworzenie, ale kiedy mam go użyć ? 

Tryb subjonctif używam po czasownikach wyrażających moje życzenia, pragnienie,upodobania, obawę, strach itp., czyli wszystkie te czasowniki, które mają coś wspólnego z emocjami (lub ich brakiem) - płyną prosto z twojego serduszka <3. Takimi czasownikami są m.in. vouloir que, avoir envie que, avoir besoin que, avoir peur que, souhaiter que.

Używam go z czasownikami, które oceniają, wyrażają naszą opinię lub potrzebę np.: il est dommage que, il vaut mieux que (lepiej byłoby, żeby..), il est rare que, c'est super que.

Używam go z czasownikami, które wyrażają wątpliwość, możliwość, rozkaz np. : douter que, il est nécessaire que, il faut que. 

Używam go po spójnikach np.: pour que, bien que, à condition que, sans que.

Używam go z  wyrażeniami potocznymi np. : ça me choque que, ça m'énerve que.

!!!

Kiedy wyrażenie bezosobowe wyraża pewność używasz indicatif, czyli takiego czasu, jakiego potrzebujesz np. : 

Il est évident qu'ils ne viendront pas.
Il est clair qu'elle ne viendra pas.

Te wyrażenia nie wymagają le subjonctif : 
Il est évident que 
Il est probable que 
Il est inévitable que 
Il est sûr que 
Il est vrai que 
Il me semble que

! Natomiast wszystkie wyrażenie , które wyrażają pewność lub prawdopodobieństwo w zdaniu przeczący lub w pytający są w trybie subjonctif !
!!!
Czasowniki : trouver, penser,croire,espérer w zdaniu przeczący lub w pytający są w trybie subjonctif !
Oto przykładowe zdania : 
Do tej grupy należą również estimer, supposer oraz compter.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire