jeudi 1 février 2018

Mowa (nie)zależna - czasownikiLes verbes introducteurs


Jest to grupa czasowników, które pomagają nam relacjonować, cytować oraz urozmaicić mowę zależną. Nie musimy ich znać wszystkich na pamięć, wystarczy, że wiemy gdzie szukać oraz to jak się nimi posługiwać. 
Polecam wybranie 10 (oczywiście wraz z odmianami) i używać je na zmianę. Zdziwicie się, że niektóre już znacie od dłuższego czasu ! Postanowiłam je pogrupować na różne kategorie, żeby łatwiej było je zapamiętać. Myślę, że ułatwi to Wam życie J


1)    Czasowniki, które ułatwiają nam zadawanie pytań, czyli poser des questions :

·         interroger – pytać, przesłuchiwać, odpytywać       
·         demander – pytać, prosić
·         s’inquiéter – denerowować się o kogoś, niepokoić się
·         questionner (qqn sur qqch) – pytać, wypytywać
·         répéter – powtarzać

2) Czasowniki, które ułatwiają nam odpowiadanie, potwierdzanie, ostrzeganie, obiecywanie etc. : 

·         affirmer - potwierdzić
·         annoncer - ogłaszać
·         apprendre (qqn à qqch)- powiadamiać
·         avertir – uprzedzić, zawiadomić
·         avouer – przyznać się
·         constater - stwierdzić
·         continuer - kontynuować
·         déclarer – deklarować, stwierdzić
·         entendre dire – słycheć jak ktoś twierdzi, że ...
·         garantir - zapewnić
·         informer – (po)informować
·         nier - zaprzeczać
·         préciser - sprecyzować
·         prévenir- uprzedzić, zawiadomić
·         promettre - obiecać
·         raconter - opowiadać
·         remarquer - zauważyć
·         répliquer – odpowiadać, protestować
·         répondre - odpowiadać
·         riposter - ripostować
·         souligner - podkreślać
·         soutenir – podtrzymać, popierać, bronić np. swojego zdania

3) Czasowniki, które ułatwiają nam rozkazywanie, zagrażanie/grożenie etc. :
·         ordonner
·         menacer

4) Czasowniki, które ułatwiają nam zakończenie rozmowy etc. :
·         achever (=finir)
·         finir
·         terminer
·         conclure
·         accepter

5) Czasowniki, które ułatwiają nam wyrażenie naszych uczuć za pomocą głosu etc. :
·         hurler – wyć,wrzeszczeć
·         murmurer – szeptać, szemrać
·         trier - krzyczeć
·         chuchoter - szeptać
·         s’écrier - krzyczeć

Jeśli przegapiliście post o mowie (nie)zależnej zapraszam tutaj : JE CLIQUE!
Śledźcie mój profil na fb, gdzie znajdziecie m.in. odmiany tych czasowników


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire