mardi 11 juillet 2017


Czas przeszły niedokonany. Do jego stworzenia potrzebujemy czasownika odmienionego do « nous » lub « vous ». Zazwyczaj jednak korzystamy z odmiany do « nous ».

Uwaga na wymowę! Końcówki –ais, -ait i –aient czytamy jak polskie "e". Końcówkę
–ions jak [jõ] a –iez jak [je]. 

W odmianie czasownika jest jeden temat, czyli w tym przypadku parl, a końcówki są takie same dla wszystkich czasowników.

Uwaga na wyjątek, czyli na czasownik être, tworzy on nieregularnie czas imparfait. Jego tematem jest ét – (końcówki są regularne!) 

Kiedy stosować ? Oto plakat, który ułatwi Wam zapamiętanie !
2 commentaires: