dimanche 6 décembre 2015

Zaimek Y

Obiecany post o zaimku "y" :-)

Zaimek "y" to zaimek osobowy pojawia (apparaître) się w zdaniu (une phrase), kiedy chcemy zastąpić (remplacer) nazwę przedmiotu lub zwierzątko, żeby tego po prostu nie powtarzać. Niekiedy (parfois) zaimek "y" pełni też funkcję (fonctionner) przysłówka miejsca. Bref, dosyć tej teorii pora przejść do konkretnych przykładów.

   Anne va à Paris. Anne y va.

Wytłuszczony na zielony fragment w pierwszym zdaniu wskazuje miejsce - un lieu, czyli à Paris.
Miejsce to zamieniamy na zaimek "y" i stawiamy przed czasownikiem, którego ten zaimek dotyczy.

                                                   Je pense à mon pays.    J'y pense souvent.

Zaimek "y" pojawił się również w zdaniu numer dwa. Pourquoi? Kiedy czasownik będzie łączył się z propozycją ''à" a po nim będzie występować rzeczoznik tj. przedmiot itp. możemy zastosować zaimek "y". Nazywam to w skrócie "à + nieosoba". 

PS. U nas w klasie istnieje specjalna lista tych czasowników - wystarczy się rozejrzeć :-)

Comment nier ?

Il n'y va pas.

Attention !

Jeśli po czasowniku, który łączy się z propozycją "à" nie pojawi się rzecz,przedmiot etc. nie wolno nam w kolejnym, "przerobionym" zdaniu zastosować zaimka "y". W tym przypadku, zgodnie z zasadą (selon une règle), używamy : t
a) zaimka akcentowanego tonicznego (moi, toi, lui, elle, nous,vous, eux, elles). Par exemple,

                                                         Je pense à Paul.       Je pense à lui.

b) dopełnienia dalszego - COI

Je téléphone à Paul.       Je lui téléphone.


Istnieje (il existe) też kilka wyrażeń, gdzie użycie zaimek "y" nie jest sprecyzowane (précisé, expliqué). Możemy powiedzieć, że są to utarte już wyrażenia. Oto kilka z nich :

il y va de l'honneur
il n'y paraît pas
n'y voir goutte
il s'y prend mal
y regarder à deux fois
il s'y connaît
je n'y suis pour rien
je n'y manquerai pas
ça y est! 

Zapraszam do szperania ich znaczeń :-) Allez! On y va! :)


PS. Un peu de politique! 
We Francji odbyły się wybory regionalne. Jak donosi francuski Le Monde Marie Le Pen i le FN zdobyli więcej niż 40% poparcia. Pour lire, il faut cliquer - éléctions régionales

1 commentaire:

  1. Przydatny post.
    Dodałam do polecanych adres Pani bloga.
    Pozdrawiam
    www.francjafrancuski.blogspot.fr

    RépondreSupprimer