mercredi 19 avril 2017


Czy wiecie jak jest różnica między wyrazem 
mélanger a remuer?
A może nie ma żadnej? Pora na rozwikłanie tej zagadki !


Zacznijmy od czasownika I grupy mélanger [meląże]. Mélanger deux choses à une autre.
 Bien mélanger le sucre et la farine avant d’ajouter les oeufs.

Tutaj czasownik występuje w polskim znaczeniu mieszać, wymieszać np. składniki, jedną rzecz z drugą. Jego synonimem może być francuski czasownik :mêler, associer.

Il a mélangé les dossiers.

Tutaj ten czasownik występuję w znaczeniu pomieszać. Osoba położyła teczki, papiery gdzie bądź, nie poukładała ich no i się wymieszały. Jego synonimem może być francuski czasownik :  emmêler.

Vous mélangez tout.

Tutaj ten czasownik występuję w znaczeniu pomylić coś. Jego francuskim synonimem może być : confondre.

***

Czasownik remuer [remue] również jest czasownikiem I grupy.


Arrête de remuer ta chaise !
Chien qui remue les oreilles.

Tutaj czasownik występuje w polskim znaczeniu ruszać się, poruszać, przestawiać. Jego synonimem może być francuski czasownik : bouger, déplacer, mouvoir le corps.

Remuer la terre.

Tutaj czasownik występuje w polskim znaczeniu kopać, przekopać. Jego synonimem może być : fouiller.

Remuer le café pour faire fondre le sucre.

Tutaj czasownik występuje w polskim znaczeniu pomieszać, wymieszać. Jego synonimem może być mélanger, tourner.

L’amour a remué ma vie.

Tutaj czasownik występuje w polskim znaczeniu dotknąć, zaznaczyć, poruszyć, wzruszyć. Jego synonimem może być : toucher, émouvoir.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire