mardi 21 mars 2017

D’où vient cette expression? 

Wyrażenie to wzięło się prawdopodobnie z języka angielskiego : to pick, co oznacza saisir i nick – une entaille (przecięcie,nacięcie). We Francji zostało ono wprowadzone na początku XVIII wieku. Według słownika Pana Littré, na początku słowo to pisano pic-nic. Gdybyśmy zlikwidowali łącznik między dwoma wyrazami należałoby ten wyraz napisać « pikenike ». Dziwnie, prawda? Ach, te zasady pisowni!

Przykładowe zdanie Diderot :

« Quand je suis en pique-nique avec mes amis, et que la tête s'est un peu échauffée de vin (...)» 
[DiderotEssai sur la peint. ch. v.]*


Inaczej wyjaśnia to filozof Génin argumentując, że une pique, czyli waść, poróżnienie jest między dwoma osobami, przyjaciółmi (entre deux personnes, deux amis). Natomiast la nique, faire la nique jest pochodzenia niemieckiego. Nick, po niemiecku to mrugnięcie okiem, puszczenie oczka (un clin d’œil ; faire ce clin d’œil, cligner de l’œil à quelqu’un). Słowo « pique » może też pochodzić od czasownika piquer  w sensie picorer – dziobać.

Les poules picorent les graines.

Słowo  « nique » oznacza małą rzecz bez znaczenia (une petite chose sans valeur).

Słownik Larousse proponuje zabawne wyrażenie, które kojarzy się z piknikiem.


No właśnie jak powiedzieć idziemy na piknik ? Który z szalonych przyimków będzie najlepszy?

Może zarówno użyć przyimka à oraz en. Chociaż ta pierwsza jest już przestarzała i popadła w zapomnienie (en oubli), dlatego częściej stosujemy przyimek en.

Jeśli chcemy powiedzieć o koszyku na piknik powiemy :

Un panier à pique-nique


Co w liczbą mnogą? Łatwizna !

* Tłumaczenie przykładu : "Kiedy jestem na pikniku z przyjaciółmi i kiedy moja głowa jest już trochę zamroczona winem (...)"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire