mardi 27 septembre 2016

Les jours de la semaine

Potrafisz już wymienić dni tygodnia po francusku? Naturellement ! Jeśli chcesz je sobie powtórzyć raz jeszcze kliknij na platformę QUIZLET. Dodatkowo znajdziecie tam słownictwo związane z miesiącami (un mois – des mois).


Skąd się wzięły dni tygodnia? (D’où vient ?)


Swoje pochodzenie (ses origines) zawdzięczają mitologii grecko-rzymskiej (une mitologie gréco-romaine)Każdego dnia obchodzono święto (une fête) jednego z bogów (une déesse, divinité)Dni też odpowiadają ciałom niebieskiej (des luminaires célestes). Pierwszy raz podobno pisał o nim Plutarque. W kolejnych wiekach to Cesarstwo Rzymskie(l’Empire Romain) łączy dni tygodnia z kolejnością gwiazd na niebie: Soleil, Lune, Arès, Hermès, Zeus, Aphrodite, Chronos. Później odkryto, że ludy (les peuples) Europy w ten sposób próbowały wyjaśnić sobie system dni tygodnia i tak:


Nie wszystkie kultury rozpoczynają dni tygodnia od poniedziałku. W religiach abrahamowych (une religion judéo-chrétienne) tydzień rozpoczyna się w niedzielę, gdyż to wtedy Bóg (Dieu) odpoczywał po stworzeniu świata (après une création du monde).  

Un peu de grammaire :


 • Dni tygodnia piszemy małą literą (en minuscule) !

 • Lundi, je vais au cinéma. 
Znaczenie zdania: W poniedziałek idę do kina
Nie stawiamy żadnego przyimka przed dniami tygodnia chcąc powiedzieć "w" dany dzień!

 • Le lundi, je vais au travail. 
Znaczenie zdania: W każdy poniedziałek idę do pracy.              Le = chaque


 • Les lundis  w poniedziałki     tous les lundis  we wszystkie poniedziałki
Dni tygodnia tak jak wszystkie rzeczowniki w j.francuski musimy uzgodnić względem liczby stąd "s" na końcu wyrazu jako znacznik liczby mnogiej.


 • Les lundis soir    w poniedziałki wieczorem
Jeśli chcemy dodać porę dnia ex. soir, matin etc. zostaje w niezmienionej formie ponieważ pełni on tutaj rolę przysłówka.


 • Les lundi et jeudi de chaque semaine
Tutaj nie będziemy uzgadniać ponieważ wiadomym jest, że poniedziałek i czwartek jest tylko raz w tygodniu. Całe szczęście! Wyobrażacie sobie dwa poniedziałki?


Odsyłam Was do bardzo fajnego filmiku autorstwa "Projet Voltaire" gdzie raz jeszcze zmierzycie się z tymi zasadami gramatyki francuskiej. Je clique!
Wolicie zmierzyć się z ćwiczeniem ? Oto kilka zdań, w których są błędy. Należy je poprawić! 

 1. Les vendredis soirs, l’équipe se réunit pour faire le bilan de la semaine.
 2. Les samedis matin, les producteurs arrivent sur le marché à l’aube.
 3. Les mardi et jeudi de chaque semaine, le stagiaire travaille dans l’entreprise.
 4. Le cours de karaté pour débutants a lieu les jeudis soirs.
 5. Les lundis matins, je n’arrive au bureau qu’à 9 h 30.
Odpowiedzi znajdziecie na "Projet Voltaire"

Teraz już znacie dni tygodnia oraz planety! Nie straszna Wam gramatyka :) Pozostaje to tylko wykorzystać w praktyce ! Powodzenia!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire