dimanche 12 avril 2015

Subjonctif présent


Przede wszystkim jest to tryb a nie czas ! W języku polskim funkcjonuje pod nazwą tryb łączący (Grevisse p.207). W trybie subjonctif czasownik odmienia się w czterech czasach tzn. istnieje subjonctif présent, imparfait, passé i plus-que-parfait. Najczęściej korzystamy z subjonctif présent oraz subjonctif passé. Jeśli znacie mowa niezależną to pewnie wiecie, że pozostałe też są pomocne :)


I. Formation du subjonctif présent, czyli tworzenie


Niezależnie od grupy czasownika, tryb subjonctif présent tworzymy od 3 osoby liczny mnogiej (ils/elles), par exemple : 


parler
ils parl-ent
parl
finir
ils finiss-ent
finiss
boire
ils boiv-ent
boiv


Mając temat odmieniamy subjonctif présent przez wszystkie osoby :) Na czerwono zaznaczyłam końcówki, na zielono pogrubiłam element, który jest bardzo charakterystyczny dla tego trybu - que


parler
finir
boire
Je
que je parle
que je finisse
que je boive
Tu
que tu parles
que tu finisses
que tu boives
Il/Elle
qu'il parle
qu'il finisse
qu'il boive
Nous
que nous parlions
que nous finissions
que nous buvions
Vous
que vous parliez
que vous finissiez
que vous buviez
Ils/elles
qu'ils parlent
qu'ils finissent
qu'ils boivent


Wyjątki! 

faire - que je fass-e
savoir - que je sach-e
pouvoir - que je puiss-e
aller - que j'aill-e (mais : que nous all-ion)
vouloir - que je veill-e (mais : que nous voul-ions)
falloir - que je faill-e

II. à quoi ça sert? Co wyraża?

a) życzenie
b) przyzwolenie
c) przypuszczenie
d) w 3. osobie liczny pojedynczej rozkaz lub zakaz


III. Liste des verbes les plus courants qui demandent le subjonctif

Przygotowałam dla Was listę najpopularniejszych wyrażeń po których stawiamy subjonctif. Jest ona do pobrania subjonctif_liste des verbes.

Zachęcam Was do zrobienia des exercices. Wystarczy kliknąć subjonctif

Exercice à télécharger - je clique :)

Przy opracowywaniu postu korzystałam z :
http://www.lefrancaispourtous.com/subjonctif2.htm
http://homepage3.nifty.com/arrobase/francais/cahier/subjonctif.htm
Nouvelle Grammaire du Français, Hachette
Gramatyka jęwyka francuskiego, Grevisse/Nowela, przekład polski A.Żuchelkowska

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire