dimanche 8 mars 2015

Je voudrais aller en France! :)

Coucou mes amis,

Ostatnio rozmawialiśmy (parler de qqch) o trybie warunkowym, czyli o...


conditionnel présent

1. Emploi du conditionnel - regardez bien cette image! 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-verbes/conditionnel

Patrząc na powyższy obrazek można od razu wywnioskować (déduire) jakie jest zastosowanie tego trybu. Jednak dla utrwalenia powtórzę (réviser) :  życzenie (un souhait), pragnienie (un désir), zwroty grzeczniościowe (conditionnel de politesse)

2. Formation

Tworzenie tego trybu bardzo ładnie widać w tabelce (pozwoliłam sobie umieścić ją w poście, klikając link znajdziecie się na cytowanej stronie) 


Personne
Groupe en -er
Groupe en -ir
Groupe en -re
1re personne du singulier
j’aimerais
je finirais
je vendrais
2e personne du singulier
tu aimerais
tu finirais
tu vendrais
3e personne du singulier
il aimerait
il finirait
il vendrait
1re personne du pluriel
nous aimerions
nous finirions
nous vendrions
2e personne du pluriel
vous aimeriez
vous finiriez
vous vendriez
3e personne du pluriel
ils aimeraient
ils finiraient
ils vendraient

Naturellement, najłatwiej zapamiętać zasadę : temat od czasu futur simple i końcówki od imparfait (-ais -ais, -ait -ions, -iez, -aient)

Attention aux verbes irréguliers! (patrz wyjątki w czasie futur simple)

Personne
avoir
être
1re personne du singulier
j’aurais
je serais
2e personne du singulier
tu aurais
tu serais
3e personne du singulier
il aurait
il/elle/on serait
1re personne du pluriel
nous aurions
nous serions
2e personne du pluriel
vous auriez
vous seriez
3e personne du pluriel
ils/elles auraient
ils/elles seraient

Enfin, les exercices - cliquez ici et jouez ! 

1 commentaire: