mardi 14 novembre 2017

Paresser - LeniuchowaćDawno mnie tutaj nie było. Zastała mnie jesień, mnóstwo pracy – nie tylko tej szkolnej. Powolutku wracam na łamy bloga, bo już się za nim stęskniłam.

Z tej okazji przygotowałam trochę wyrażeń o leniuchowaniu. Zgromadzone tu wyrażenia się synonimiczne, codzienne do wyrażenia paresser – leniuchować, nic nie robić, passer le temps à rien faire.

Po pierwsze, glander [glãde]


J’ai glandé toute ma journée.             Leniuchowałem/Nic nie robiłem cały dzień.

Wyraz pochodzi od rzeczownika owocu żołędzia (un fruit de chêne), czyli un gland [glã].

Le sanglier mange des glands.           Dzik je żołędzie.

Istnieje także ciut obraźliwe wyrażenie : Quel gland !, które oznacza to samo co:  Quel imbecile !

Tak to czasownika paresser możemy stworzyć rzeczowniki : un paresseux, une paresseuse [paresø, -øz] tak i od tego czasownika stworzymy rzeczowniki oznaczające lenia: un glandeur, une glandeuse [glãdoer, -øz].


Po drugie, lézarder [lezarde] = faire le lézard [lezar]


Je lézarde au soleil.                                    Wygrzewam się/Leniuchuje na słońcu.
Je fais le lézard.                                           Nic nie robię/ Leniuchuję.

Wyraz pochodzi od małego gada un petit reptile, czyli jaszczurki un lézard.
Istnieje dość miłe wyrażenie Il n’y a pas de lézard czyli po prostu nie ma problemu (il n’y a pas de problème).

Po trzecie, fainéanter [feneãte] = faire le fainénant


Wyrażenie to jest synonimiczne do dwóch pozostałych. W języku potocznym oznacza to nic nie robić. Jednak to wyrażenie ma dość ciekawe pochodzenie. W historii Francji możemy mówić o okresie, w którym panowali „Gnuśni królowie”: les rois fainéants. Przyjmuje się, że był to okres od 639 roku do 751, prościej ujmując jest to okres panowania ostatnich Franków, Merowingów.  Tego określenia używa się w stosunku do władców, którzy z dnia na dzień tracili panowanie nad królestwem na rzecz arystokracji, którzy skutecznie ograniczała władzę monarchy. Ówczesnym władcą nie sprzyjała również długowieczność.  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire