lundi 21 décembre 2015

Vocabulaire de Noël

ça y est,  les vacances commencent demain, nous sommes déjà en décembre. Le temps passe vite mes chers amis. Partout nous pouvons entendre les chants de Noël. Malheureusement, il n'y a pas de neige...

Postanowiłam, że obdaruje Was świątecznym słownictwem.

Noël to właśnie okres Bożego Narodzenia. Przypominam, że Francuzi nie obchodzą drugiego święta. Zwykle wracają do pracy - widzicie jak mamy dobrze! :)

Warto też dodać, że "francuski" świąteczny klimat jest dużo spokojniejszy niż nasz. Nikt nie stoi w kuchni cały dzień lepiąc pierogi czy nie czyści się srebrnej zastawy. Święta przebiegają raczej spokojnie. (Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji.)

Revenons à nos moutons, zaczniemy od choinki, czyli un arbre de Noël lub un sapin. Znajdziemy na niej też des boules de Noël (une boule), une guirlande a na czubku une étoile. Pod choinką znajdziecie un cadeau a dla tych bardziej sage może nawet des cadeaux :-)


source
Mityczna postać przynosząca prezenty to Papa Noël lub Père Noël. Więcej o nim - je clique. Cette histoire jest kierowana do uczniów, którzy znają już czasy przeszłe :)
Dla pozostałych mam la BD - la bande dessinée. Pour le lire, je clique.

En résumé, oto zestaw przydatnych słówek je clique.
Polecam też filmik (może trochę infantylny), ale pomoże w wymowie trudnych słów. 


dimanche 6 décembre 2015

Zaimek Y

Obiecany post o zaimku "y" :-)

Zaimek "y" to zaimek osobowy pojawia (apparaître) się w zdaniu (une phrase), kiedy chcemy zastąpić (remplacer) nazwę przedmiotu lub zwierzątko, żeby tego po prostu nie powtarzać. Niekiedy (parfois) zaimek "y" pełni też funkcję (fonctionner) przysłówka miejsca. Bref, dosyć tej teorii pora przejść do konkretnych przykładów.

   Anne va à Paris. Anne y va.

Wytłuszczony na zielony fragment w pierwszym zdaniu wskazuje miejsce - un lieu, czyli à Paris.
Miejsce to zamieniamy na zaimek "y" i stawiamy przed czasownikiem, którego ten zaimek dotyczy.

                                                   Je pense à mon pays.    J'y pense souvent.

Zaimek "y" pojawił się również w zdaniu numer dwa. Pourquoi? Kiedy czasownik będzie łączył się z propozycją ''à" a po nim będzie występować rzeczoznik tj. przedmiot itp. możemy zastosować zaimek "y". Nazywam to w skrócie "à + nieosoba". 

PS. U nas w klasie istnieje specjalna lista tych czasowników - wystarczy się rozejrzeć :-)

Comment nier ?

Il n'y va pas.

Attention !

Jeśli po czasowniku, który łączy się z propozycją "à" nie pojawi się rzecz,przedmiot etc. nie wolno nam w kolejnym, "przerobionym" zdaniu zastosować zaimka "y". W tym przypadku, zgodnie z zasadą (selon une règle), używamy : t
a) zaimka akcentowanego tonicznego (moi, toi, lui, elle, nous,vous, eux, elles). Par exemple,

                                                         Je pense à Paul.       Je pense à lui.

b) dopełnienia dalszego - COI

Je téléphone à Paul.       Je lui téléphone.


Istnieje (il existe) też kilka wyrażeń, gdzie użycie zaimek "y" nie jest sprecyzowane (précisé, expliqué). Możemy powiedzieć, że są to utarte już wyrażenia. Oto kilka z nich :

il y va de l'honneur
il n'y paraît pas
n'y voir goutte
il s'y prend mal
y regarder à deux fois
il s'y connaît
je n'y suis pour rien
je n'y manquerai pas
ça y est! 

Zapraszam do szperania ich znaczeń :-) Allez! On y va! :)


PS. Un peu de politique! 
We Francji odbyły się wybory regionalne. Jak donosi francuski Le Monde Marie Le Pen i le FN zdobyli więcej niż 40% poparcia. Pour lire, il faut cliquer - éléctions régionales